fbpx
Zapasy wody pitnej

Zapasy wody pitnej

Po wprowadzeniu kwarantany na Ukrainie wystąpiły problemy związane z dostawą wody pitnej do dalekich miejscowości. Szczególnie ostro zagadnienie to występuje w przeddniu wiosennie-letniego sezonu gdy na deficyt wody cierpią wsie i miejscowości, przedsiębiorstwa i gospodarstwa prywatne. Skomplikowane problemy związane z dostawą wody dotyczą czynności kwarantanowych i złego stanu dróg o znaczeniu rejonowym co z kolei niekorzystne jest dla właścicieli gospodarstw domowych, rolników, prywatnych przedsiębiorców. Ale dla wielu hodowla wielkiego bydła rogatego lub drobiu jest jedynym możliwym czynnikiem utrzymywania w danym okresie. Ktoś prowadzi gospodarstwo domowe, dla pomyślnego prowadzenia którego potrzebne są wielkie zapasy wody pitnej. Rozwiązać zagadnienie to mogą specjalne pojemniki do przechowywania wody. Jakie one są? Z czego one wykonane są? Jakie cechy szczególne pojemników przeznaczonych do przechowywania wody pitnej? Pojemniki żelazobetonowe są bardzo drogie i potrzebują wiele pracy w zakresie produkowania, wymagają szczególnej w uwagi w zakresie obsługi, a więc aktualność ich już jest anulowana. Ich miejsce zajęły wysokotechnologiczne pojemniki plastikowe i specjalne szybkowyprodukowane pojemniki modułowe, gdzie płyn nie traci swoich własności pierwotnych przez dość długi okres czasu, przy czym nie występuje zapachu specyficznego z powodu oddziaływania ultrafioletu. Pojemniki te dobrze pasują w zakresie długiego przechowywania i stworzenia wielkich zapasów wody.

Pojemniki plastikowe

Jeśli porównywać z tymi wyrobami żelazobetonowymi wyrobami, to pojemniki plastikowe:
  • Wygodne w czasie transportowania;
  • Posiadają lekką wagę;
  • Prosta obsługa;
  • Niedroga wartość;
  • Ekologiczne;
  • Odporne na wypromieniowanie ultrafioletu.
Takie cechy szczególne umożliwiają wykorzystanie pojemników plastikowych w zakresie bytu w celu stworzenia zapasów wody pitnej, wody jakościowej do przygotowania jedzenia, pralek, na potrzeby bytowe. Rezerwuary te aktualne są w miejscowości wiejskiej: woda do polewania sadu, ogródków, hodowli zwierząt i t.d. Pojemniki te wykonywane są z arkuszowego polipropylenu, które wykorzystywane są w przemyśle żywnościowym. Można tam przechowywać sypkie lub płynne substancje, transportować różną produkcję. Dzięki niewielkiej objętości rezerwuary z plastiku pasują w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób prywatnych lub niewielkich przedsiębiorstw.

Pojemniki modułowe

 zbiornik na wodę pitną

Pojemniki modułowe (rezerwuary) – szybko wyprodukowane wyroby umożliwiające zabezpieczenie wodą pitną całe miejscowości. Mocność i długowieczność konstrukcji osiągane jest przy pomocy ocynkowanego szkieletu gofrowanego, odporność na wilgość – wkładki polipropylenowej. Pod względem sposobu montażu rozróżniane są lądowe i podziemne rezerwuary przeznaczone do przechowywania wody. Montaż pojemników lądowych nie potrzebuje wykorzystywania techniki specjalnej. Rezerwuary modułowe wyprodukowywane są według pewnych typorozmiarów o objętości wynoszącej do 2000 m3. Także możliwa jest opcja indywidualnego projektowania. Jakość membrany umożliwia przechowywanie wody pitnej, artykułów żywnościowych i płynów słaboagresywnych. W naszej firmie można niedrogo zakupić pojemniki do przechowywania wody pitnej i zamówić montaż na objekcie. Aby złożyć zamówienie na produkcję pojemników można skontaktować się z naszym menadżerem.