fbpx
  1. 1.Postanowienia ogólne
W celu poprawy jakości obsługi i bezpieczeństwa przechowywania danych naszych użytkowników informujemy o tym, jakie dane zbieramy i jak je wykorzystujemy na naszej stronie https://makbox.com.ua/tank/pl/ (dalej – strona). Szanujemy informacje konfidencjonalne każdej osoby, która odwiedza naszą stronę, dlatego w oparciu o wymagania obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności (dalej – Polityka). Niniejsza Polityka nie dotyczy stron, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy zamieszczonych na naszej stronie. Strona korzysta z plików Cookies oraz informacji o użytkownikach serwisu Google Analytics. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, możemy zbierać informacje o urządzeniach, z których korzystasz i sieciach, z którymi łączysz się podczas korzystania z naszych usług.  Może to obejmować informacje takie jak: Adres IP, dane logowania do konta, typ i wersja przeglądarki, typ wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma, informacje o Twoich wizytach, w tym trasa do adresów URL do, przez lub z naszej strony, produkty, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś, błędy pobierania, długość wizyty na określonych stronach itp. Zbieramy takie informacje za pomocą różnych technologii, w tym plików cookie. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są tymczasowo przechowywane na dysku twardym Twojego komputera lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu możesz efektywniej korzystać z naszej strony. Jeśli wyrażasz zgodę, pozwala nam to na używanie plików cookie za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony.             2.  Lista informacji o danych Lista danych użytkownika, które mogą być zbierane, przechowywane i wykorzystywane podczas pracy ze stroną: –        Twoje nazwisko, imię i imię ojca, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe; –        informacje o Twoim komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego; –        informacje o Twoich wizytach i korzystaniu ze strony, w tym czas trwania wizyty, odsłony i sposoby poruszania się po stronie itp.; –        informacje, które wprowadzasz podczas korzystania z usług na naszej stronie; –        informacje o operacjach rozliczeniowych, rachunkach bankowych itp.; –        informacje zawarte we wszelkich wiadomościach, które wysyłasz do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony, w tym jej treść komunikacyjna i metadane; –        wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz i wprowadzasz podczas rejestracji na naszej stronie.
  1. 3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem strony, będą wykorzystywane w następujących celach: –        administrowanie naszej strony i biznesu; –        personalizacja naszej strony dla Ciebie, umożliwiająca korzystanie z naszych usług na naszej stronie; –        wysyłanie Ci wiadomości; –        wysyłanie wiadomości przez e-maili, o które prosiłeś; –        dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te strony trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika na podstawie tych informacji); –        rozpatrywanie zapytań i skarg złożonych przez Ciebie lub o Tobie w związku z naszą stroną; –        zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony i zapobieganie oszustwom; –        weryfikacja zgodności z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony (w tym monitorowanie wiadomości osobistych wysyłanych za pośrednictwem naszej usługi prywatnych wiadomości na stronie); –        również inne zastosowania. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z prawem. Kiedy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do marketingu bezpośredniego (biuletyny komercyjne i powiadomienia marketingowe o nowych produktach, usługach i ofertach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować), dołączamy link, z którego możesz zrezygnować w przyszłości.
  1. 4. Dostęp do Twoich danych osobowych
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w wyjątkowych przypadkach tylko w celach określonych w niniejszej Polityce każdemu z naszych pracowników, którzy są związani umowami o zachowaniu poufności nie mniej surowymi niż ta. Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w następujących przypadkach: –        Twoja jednoznaczna zgoda na takie przekazanie; –        potrzeba tworzenia i realizacji procedur prawnych (roszczenia, pozwy, postępowania sądowe, itp.); –      w celu ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego i praw człowieka. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce, zgadzamy się nie udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim.
  1. 5. Okres przechowywania danych osobowych
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna bezterminowo. Okres przechowywania Twoich danych osobowych nie jest ograniczony. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne zgodnie z ich zgodnym z prawem celem oraz celami określonymi w niniejszej Polityce.
  1. 6. Twoje prawa
Gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe do przetwarzania, masz następujące prawa: –        możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych; –        możesz zażądać poprawy wszelkich nieprawidłowych danych osobowych na Twój temat; –        masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych; –        masz prawo do ograniczenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do mobilności danych; –       masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, musisz skontaktować się z nami, przesyłając pisemny wniosek na następujący adres e-mail:  makboxtank@gmail.com Pamiętaj jednak, że niektóre funkcje serwisu, które wymagają udostępnienia Twoich danych osobowych, mogą zostać wyłączone z chwilą ich usunięcia. Ta strona nie jest przeznaczona ani stworzona dla osób poniżej 18 roku życia. Jeśli masz skargę na jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować.
  1. 7. Ochrona danych
Informujemy, że podjęto wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem za pomocą odpowiednich narzędzi technicznych i organizacyjnych. Używamy technologii szyfrowania danych HTTPS z Twojej przeglądarki do strony https://makbox.com.ua/tank/pl/ Niestety trzeba przyznać, że przesyłanie informacji przez Internet nie zawsze jest całkowicie bezpieczne.  Dlatego, gdy tylko otrzymamy Twoje dane, dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe.
  1. 8. Zmiany warunków Polityki można znaleźć tutaj https://makbox.com.ua/tank/pl/polityka-prywatnosci/
  2. 9. Właściciel danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności w każdym czasie. Aktualna wersja Polityki znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://makbox.com.ua/tank/pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności musisz zaprzestać korzystania z serwisu.
Informacje kontaktowe Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki, możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail:  makboxtank@gmail.com
  1. 10. Zgoda użytkowników
Korzystając z tej strony, zgadzasz się, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami niniejszej Polityki oraz prawami przyznanymi podmiotom danych osobowych na podstawie art.  8 Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” i zgadzasz się z podanymi warunkami.