fbpx
PODZIEMNY ZBIORNIK O OBJĘTOŚCI 56 M³, WIEŚ PRYLBYCHI, OBWÓD LWOWSKI

PODZIEMNY ZBIORNIK O OBJĘTOŚCI 56 M³, WIEŚ PRYLBYCHI, OBWÓD LWOWSKI

Zbiornik przeciwpożarowy dla szkoły

Zakończono prace dla szkoły we wsi Prylbychi, rejon Jaworowski, obwód Lwowski. Wyprodukowano i zainstalowano modułowy zbiornik podziemny. Jego przeznaczeniem jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Podziemny modułowy zbiornik z metalowym dachem MakBoxTank, V = 56 m³ D = 5,5 m, H = 2,4 m, Elementy składowe: rury ( dopływowa, odpływowa, przelewowa DN110); metalowy izolowany dach z włazem do konserwacji. Zbiornik jest chroniony przez: dodatkowe pierścienie usztywniające i bitumiczną obróbkę mastyksową jako hydroizolację.

Bezpieczeństwo pożarowe w szkołach

Szkoła powinna: być wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy, posiadać plan ewakuacji i plakaty z instrukcjami, osobę odpowiedzialną i podział obowiązków wśród pracowników w sytuacji zagrożenia, być wyposażona w system sygnalizacji i alarmowania o pożarze, posiadać wolne przejścia ewakuacyjne oznaczone specjalnymi znakami, uczniowie powinni być nauczeni zasad zachowania i ewakuacji, podwórko szkolne powinno być czyste – wolne od łatwopalnych resztek.

Posiadać zbiornik przeciwpożarowy, zwłaszcza jeśli:

  • pobór wody z sieci wodociągowej jest nieopłacalny lub niemożliwy z przyczyn technicznych;
  • ciśnienie wody z tej sieci wodociągowej lub jej ilość jest niewystarczająca do skutecznego gaszenia pożaru;
  • pojazdy specjalistyczne nie mogą przejechać lub ich przejazd jest ograniczony.
Bezpieczeństwo pożarowe jest sprawą, od której zależy życie dzieci.

Zamówienie zbiornika podziemnego

Aby uzyskać poradę, dowiedzieć się szczegółów i uzyskać cenę, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 067 245 88 89.